Podjetje Gradtur d.o.o. je mlado družinsko podjetje. Ustanovljeno je bilo leta 1991 kot družba z omejeno odgovornostjo. Glavna dejavnost podjetja je gradbeništvo in turizem.

Istega leta se je v njej zaposlila prva oseba, to je direktor Ivan.

Svoje strokovno znanje je pridobival v nekaj gradbenih podjetjih ( Megrad, Agroobnova, SCT… ). Na tem področju ima več kot 30 let izkušenj. V večini teh podjetij je bil zaposlen kot vodja gradbišča oz. sektorja. Tako, da v strokovno znanje podjetja ni potrebno dvomiti. ( desno eden od dokazov strokovnosti )

eno od zahtevnejših temeljenj

V podjetju sodelujeta tudi dva sinova. Starejši  je diplomiral na gradbeni fakulteti: na konstukcijski smeri visokih gradenj. V podjetju pomaga predvsem pri računanju statike in popisih del. Prav tako ima ustrezno znanje pri računalniškem projektiranju in obnašanju konstrukcij. Mlajši je diplomiral na ekonomski fakulteti.

po pravilnem temeljenju smo nadaljevalil dela

Sprva je bilo podjetje sposobno opravljati le manjša gradbena opravila. Z leti pa si je podjetje pridobilo dovolj osnovnih sredstev in tako lahko danes izvaja vse vrste gradbenih del ( adaptacije, izdelavo objektov na ključ...)

Od ustanovitve pa do danes smo naredili več objektov na ključ, vrsto popolnih adaptacij stanovanj, nekaj dozidav ter renovacij kulturnih spomenikov.

objekt smo spomočjo strokovnega znanja postavili potresno varno

storitve | cene | reference | zaposleni